onsdag, mai 30, 2007

Roder for utdeling av informasjon -Tjøme og Hvasser


Roder for utdeling av informasjon om Bagasjeromssalg 2 juni:


Vi har delt opp Tjøme i 6 roder. Erfaringen er at det kan være nyttig å være to, en som kjører og en som spretter ut av bilen og legger lapper i postkasser. Rodene 5 og 6, kan kanskje gjennomføres til fots eller på sykkel siden dette er forholdsvis komprimerte områder. Det kan jo kanskje være ønskelig med en tilbakemelding på dette i etterkant?

Rute 1:
Kråkerøkrysset ved Mågerø og videre Østveien over Sundene og Sundenestranda. Videre Vestveien til og med Langvika.

Rute 2:
Mågerøveien (begynner innerst) og syd fra Kråkerødkrysset, samt sydover Østveien inkludert Flekkenveien, Grimestad og opp til Haugkrysssset, samt Dalsveien frem til Ormelett.

Rute 3:
Fra Langviksvingen og riksveien sydover: innebærer nedre Rød og Gon området, samt Lindhøy og sydover til Verdens Ende.

Rute 4:
Fra Lindhøy, til og med Ormelett-, Brøttsø- og Hvasserområdene.

Rute 5:
Sentrum fra Haugkrysset og Østveien til kirken, samt Solvangfeltet, Kirkerønningen, Fredtunfeltet og Østjordet ned til elektrikeren og kommunehuset.
NB! Denne roden tar også alle postkassene på østsiden av Østveien.

Rute 6:
Haugfeltet og Preståsen
NB! Denne roden tar også alle postkassene på vestsiden av Østveien.


Stor takk til Steinar Bjørseth for at han deler sin erfaring fra liknende dugnadsarbeid i tilknytning til Tjøme Kameraklubb, hvor han i mange år har vært primus motor!

Ingen kommentarer: